TPAHG architecten is een bureau met een zeer uitgebreide orderportefeuille, waarbij restauratie, herbestemming en bouwen voor de zorg onze specialisaties zijn. De architecten, projectleiders en tekenaars dragen zorg voor het ontwerpen en uitwerken van de projecten in korte en directe lijnen. Naast onze reguliere werkzaamheden, zoals het vervaardigen van digitale tekeningen, presentaties en bestekken, maken wij ook onderhoudsplannen, calculaties en doen wij diverse subsidieaanvragen. Als DuMo-adviseur via het Nationaal Restauratiefonds maken wij duurzaamheidsadviezen op maat voor monumentale gebouwen. We bouwen budgettair, het maken van stichtingskostenanalyses en begrotingen behoort tot de werkzaamheden. Voor het vervaardigen en het berekenen van constructies worden op dit gebied gespecialiseerde adviesbureaus ingeschakeld. Directievoering en uitvoeringsbegeleiding wordt door het bureau verricht, tenzij door de opdrachtgever anders wordt gewenst.

Visie op bouwen in de zorg:
Het belangrijkste is dat we bouwen en ontwerpen voor de bewoners. Daarbij is tevens flexibiliteit in het ontwerp belangrijk, omdat de zorg vooral onderhevig is aan verandering. Daarnaast proberen we binnen de beschikbare budgetten maximale prestaties uit een gebouw te halen, zowel qua duurzaamheid als ruimte. Ons team kan indien nodig snel schakelen. Een strak bestek met tekeningen zorgt hierbij voor een voorspoedige bouw en grip op de financiën.

Visie op restauratie:
Ons  bureau  kiest  voor  een  integrale  benadering  van  architectuur en  restauratie.  Historisch  en  technisch  onderzoek  geven  kaders  voor het ontwerp. Hierbij worden duidelijke regels in acht genomen in wat bijvoorbeeld nieuw en wat oorspronkelijk is.

Het bureau werkt onder andere met de volgende programma’s: AutoCAD, Revit, Vectorworks, STABU, Adobe Photoshop, Adobe InDesign en SketchUp.

Ons team

ir. Arné Peeters b.i.

directie | architect

TU Eindhoven

ir. Liesbeth van Apeldoorn b.i.

directie | architect

TU Delft

Boudewijn van Langen

directie | bouwhistoricus

HBO+ restauratie en bouwhistorie

ir. Linda Miedema

architect - partner

TU Delft

ir. Hugo Jong

architect - partner

HBO bouwkunde

TU Eindhoven

ir. Thijs Bennebroek

restauratiearchitect

TU Delft

ir. Floor Visser

ontwerper

HBO bouwkunde

TU Delft

ing. Eva Kirschbaum

ontwerper

HBO bouwkunde

ing. Jan Ruig

projectleider | bestekdeskundige

HBO bouwkunde

ing. Sander Hoogland

projectleider - partner

HBO bouwkunde

ing. Bart van der Thiel

projectleider restauratie | bouwkundig tekenaar

HBO bouwkunde

HBO+ restauratie en bouwhistorie

ing. Ruud Maas

chef de bureau | restauratie deskundige

HTS bouwkunde

André van Veen

projectleider - partner

HTI bouwkunde

ing. Martijn Jansen

projectleider | bouwkundig tekenaar

HBO bouwkunde

ing. Rob Bakker

projectleider | bouwkundig tekenaar

HBO bouwkunde

ing. Dennis van Stralen

bouwkundig tekenaar

HBO bouwkunde

ing. Simon Bankras

bouwkundig tekenaar

HBO bouwkunde

ing. Semih Sümer

bouwkundig tekenaar

HBO bouwkunde

ing. Dirk Knip

bouwkundig tekenaar

HBO bouwkunde

ing. Max Steenweg

bouwkundig tekenaar

HBO bouwkunde

Yvonne van der Fluit

bureau ondersteuning