Kerken als duurzame buurtbakens

Buurtbakens is een samenwerkingsproject van de gemeente Haarlem en zeven kerken die extra sociaal-maatschappelijke functies zoeken om van betekenis te blijven voor de wijk. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Erfgoed Deal.
Wij geven hier verduurzamingsadvies voor de kerken, waarbij inzicht in de gebouwen, de monumentale waarden, het gebruik, het verbruik en de toekomst een belangrijke basis vormen voor de verduurzamingsadviezen. Aan de hand van gesprekken met de gebruikers, gebouwinspecties en opnames met onze thermografische camera krijgen we hier meer inzicht in.

 

Foto’s door Hans Peter Föllmi | I See For You