Kooimeerlaan te Alkmaar

Voormalige meubelzaak ‘Dintra’ aan de Kooimeerlaan in Alkmaar is getransformeerd tot een appartementencomplex met 58 luxe woningen. Door de zware bestaande betonconstructie te hergebruiken, was het op duurzame wijze mogelijk om twee extra bouwlagen toe te voegen, daarnaast is er ook een nieuw gedeelte toegevoegd. De twee extra bouwlagen liggen terug ten opzichte van de oorspronkelijke massa, waardoor er een trapsgewijze overgang ontstaat naar aangrenzende bebouwing. In de bestaande kelder is een stallingsgarage voor auto’s, fietsen en bergingen gerealiseerd. De balkons langs de ring zijn voorzien van een geluidwerende scherm om de geluidsbelasting op de gevel te verlagen. De geluidwerende gevel heeft een horizontaal karakter dat aansluit op de snelheid en de beweging van het verkeer. Overige gevels zijn in metselwerk uitgevoerd. De metselwerk penanten zorgen voor een verticale verdeling en plastiek in de gevel. 

Elk appartement in het gebouw is uniek en varieert in grootte tussen 40 m2 en 180 m2. Typerend voor het gebouw zijn de ruime balkons, daarnaast wordt ook het hele dak benut voor dakterrassen. 

Duurzaamheid staat centraal in dit project, waarbij is gekozen voor een WKO-installatie. Alle appartementen zijn volledig gasloos uitgevoerd. 

Opdrachtgever: Vastesteen BV Alkmaar
Aannemer: Scholtens Groep
Constructeur: Constructiebureau Tentij B.V.
Geluidadviseur: Het GeluidBuro B.V.
Brandveiligheidsadviseur: BJH Safety Services 

Foto’s door Jan Willem Dragt (5d Architectuur & Fotografie)