Opstellen instandhoudingsplannen

(specialistisch mjop), ook in O-prognose.