Ontzorgingsprogramma RCE rijksmonumenteigenaren

TPAHG architecten maakt deel uit van een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geïnitieerd ontzorgingsprogramma voor rijksmonumenteigenaren. Dit programma is onderdeel van de verduurzamingsopgave van maatschappelijk vastgoed in het kader van het Klimaatakkoord. Het doel is om in een periode van tenminste drie jaar eigenaren zoveel mogelijk te ondersteunen bij de verduurzaming van hun rijksmonument. De ondersteuning betreft onder andere de inventarisatie en advisering van de verduurzamingsmogelijkheden, de begeleiding richting de uitvoering, de financieringsmogelijkheden en aanvragen van subsidies. De RCE vergoedt in dit programma verschillende kosten.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-vastgoed/ontzorgingsprogramma