Ontzorgingsprogramma RCE rijksmonumenteigenaren

TPAHG architecten maakt deel uit van een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geïnitieerd ontzorgingsprogramma voor rijksmonumenteigenaren. Dit programma is onderdeel van de verduurzamingsopgave van maatschappelijk vastgoed in het kader van het Klimaatakkoord. Het doel is om in een periode van tenminste drie jaar eigenaren zoveel mogelijk te ondersteunen bij de verduurzaming van hun rijksmonument. De ondersteuning betreft onder andere de inventarisatie en advisering van de verduurzamingsmogelijkheden, de begeleiding richting de uitvoering, de financieringsmogelijkheden en aanvragen van subsidies. De RCE vergoedt in dit programma verschillende kosten. De website en tool is te vinden via https://www.monumenten.nl/verduurzamen/ontzorgingsprogramma-verduurzaming-monumenten.

Zo werkt het ontzorgingsprogramma:

STAP 1: Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

  • Vul gegevens in over onder meer het energieverbruik, de monumentale status, het woonoppervlak en eventueel eerder uitgevoerde maatregelen.
  • De uitkomsten van de Zelfscan worden samengevat in een PDF-rapport. Dit geeft een eerste inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden van het pand.
  • Het rapport is nodig om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

STAP 2: Meld je aan voor een Duurzaam monumenten-advies en kies TPAHG architecten als duurzaamheidadviseur.

STAP 3: Wij nemen contact met jullie op voor verder afstemming van het duurzaamheidadvies, de ontzorging en de kosten.

  • Wij mogen voor de kosten van een Duurzaam Monumenten-advies een korting geven op de factuur van 50% tot een maximum van € 1.750 exclusief BTW .
  • En voor stap 2 een korting geven op de factuur van 100% tot een bedrag van maximaal € 2.500 exclusief BTW (als u de vergunningsaanvraag heeft gedaan).

 

Heeft u een gemeentelijk of provinciaal monument of een beeldbepalend pand en wilt u ondersteuning bij het verduurzamen van uw monument? Bekijk dan de vergoedingsregeling van het Restauratiefonds (link).

Voor meer informatie neem contact op met ons bureau.