Verduurzamen (sociale) woonwijken

Bij een verduurzamingsaanpak van een wijk met voornamelijk sociale huurwoningen wordt vaak in één keer een flinke verbetering van het energielabel gerealiseerd voor alle woningen. Deze aanpak passen woningcorporaties of gemeenten toe in de wijken waar zij 100% van de woningen bezitten.

Voor wijken met gespikkeld bezit zou de energietransitie op eenzelfde manier kunnen worden ingezet, maar dit kent praktisch een lastige en beperkte opgave. TPAHG architecten heeft al enige jaren ervaring met het verduurzamen van woonwijken en woonblokken en heeft oplossingsrichtingen voor het gespikkeld bezit. Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij de integrale aanpak van de verduurzaming met co-makers, het verzorgen van diverse onderzoeken, helpen bij bewonerscommunicatie en het verzorgen van bewonersbrochures.