Privacybeleid

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Dit houdt onder andere in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen twee weken beantwoorden.

TPAHG architecten BV

 • TPAHG architecten bv is gevestigd te Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 37090695, vestigingsnummer 000020035853.
 • Vestigingsadres: Schuijteskade 13, 1621 DE Hoorn

 

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van TPAHG architecten bv of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
 • Uw BSN (Burger Service Nummer)
 • Eventueel (indien u een bedrijf heeft) uw BTW nummer

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt TPAHG architecten bv voor de administratie en facturatie en voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen. Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van een vergunningaanvraag.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.

 

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan, zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

 

Gegevens delen met derden

Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:

 • De gemeente
 • Een aannemer
 • Een installateur
 • Soortgelijke bedrijven en instanties

Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@tpahga.nl

 

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

 

Geen cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

 

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

 

Webformulier

Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie. Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail. Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tpahga.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken op uw verzoek reageren.