20
mrt

In totaal 4,5 miljoen subsidie voor het Westfries Museum en het Teylers Museum!!

TPAHG heeft de subsidieaanvragen namens de opdrachtgevers ingediend bij de RCE.

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/restauratiesubsidies-voor-grote-rijksmonumenten-toegekend